Wiedza. Profesjonalizm.

Potencjał wiedzy wysoko wykwalifikowanych inżynierów.
Dzięki nim możemy realizować naprawdę imponujące i mocno zróżnicowane projekty,
gwarantując przy tym pełną elastyczność,terminowość i najwyższą jakość!

Doświadczenie. Wszechstronność. Jakość.

Potencjał wiedzy wysoko wykwalifikowanych inżynierów.
Dzięki nim możemy realizować naprawdę imponujące i mocno zróżnicowane projekty,
gwarantując przy tym pełną elastyczność,terminowość i najwyższą jakość!

Kariera. Rozwój. Możliwości.

Imponujący wachlarz możliwości produkcyjnych i szeroka skala oferty umożliwiają naszym pracownikom zdobywanie bezcennego
doświadczenia przy realizacji rozmaitych, ciekawych projektów. Stwarzają także okazje do poszerzania i potwierdzania swoich kwalifikacji
cenionymi uprawnieniami i certyfikatami. Zapraszamy do firmy, która docenia wiedzę i zaangażowanie oraz wie jak motywować swój zespół!

Celem projektu jest opracowanie technologii cechującej się nowymi, szczególnymi właściwościami użytkowymi. Kriogeniczna technologia hybrydowa łączy dwa najnowocześniejsze obecnie procesy laserowej obróbki powierzchniowej, tj. napawania laserowego oraz stopowania laserowego, dodatkowo prowadzonych w warunkach kriogenicznych, przez co zakłada się możliwość wytwarzania warstw wierzchnich nanostrukturalnych o zwiększonych parametrach eksploatacyjnych.
Celem projektu jest opracowanie nowej i niestosowanej dotychczas technologii przyrostowego
formowania przestrzennych detali metalowych poprzez Swobodne Miejscowe Stapianie Laserowe
Eco-Materiału Metalowego. Zgodnie z założeniami projektu, materiał ten będzie wytwarzany
z zastosowaniem nowej technologii uszlachetniania granulatu metalowego jako produktu
pozyskiwanego wprost w procesie przetwarzania złomu metali.